پنجشنبه ۲۸ تير ۱۴۰۳

شاخص بازار


میراث بورسی پاستورنشینان/ دوربرگردان دولت پزشکیان از سیاست های بورسی دولت سیزدهم
نگاهی به عملکرد شرکت‌های بورسی در دولت سیزدهم، مشخص می‌شود که حاشیه سود عملیاتی شرکت‌ها کاهش پیدا کرده‌ و ضمن افزایش هزینه‌های تولید، حتی هزینه‌های مالی و مالیاتی نیز رشد سرسام‌آوری را تجربه کرده اند که این یعنی کمتر موردی از اقدامات دولت سیزدهم در خصوص حمایت از تولید و بازار سرمایه موثر واقع نشده است.