جمعه ۲۲ تير ۱۴۰۳

شاخص بازار


همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف شد؟
سیداحمد حسینی، فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی در این رابطه می‌گوید: متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، لشگری و کشوری سال‌ها قبل کلید خورد و اکنون در برنامه هفتم به عنوان یک تکلیف قانونی مصوب شده است؛ براین اساس، باید از ابتدای امسال اجرایی شود.

دوئل انتظارات و واقعیت در بازار سرمایه/ آیا بورس به روند ریزشی قبل بازخواهد گشت؟
بورس در شرایطی دوباره به شاخص های قبل از انتخابات ریاست جمهوری عقبگرد داشت که طی دو روز متوالی، تغییرات مثبت در قوه مجریه توانسته بود شاخص را به شکل رویایی افزایش دهد، این در حالی است که به نظر می رسد مشکلات بورس آنقدر عمیق است که نه نای رشد دارد و نه توان ریزش، گویا شاخص تمایل به ایستایی دارد.