جمعه ۲۲ تير ۱۴۰۳

پایگاه خبری و تحلیلی شاخص بازار مستقل بوده و به هیچ گروه و حزبی وابسته نمی باشد.

زمینه فعالیت : اجتماعی و اقتصادی

قائم مقام مدیرمسئول: زهره دلگشا

آخرین اخبار