شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
انرژی

مهر تائید اوپک بر برتری ذخایر گازی ایران و رشد صادرات

مهر تائید اوپک بر برتری ذخایر گازی ایران و رشد صادرات
آمار سالانه اوپک نشان داد ایران همچنان دارنده دومین ذخایر گاز طبیعی قطعی بزرگ در جهان است و صادرات سالانه خود را افزایش داده است.
  بزرگنمايي:

به گزارش شاخص بازار به نقل از ایسنا، آمار منتشره در بولتن آماری سالانه 2023 اوپک نشان داد ذخایر گاز طبیعی قطعی ایران در سال 2022، حدود 33.988 تریلیون متر مکعب بوده که نسبت به سال 2021، تثبیت شده است و پس از روسیه با ذخایر قطعی 47.759 تریلیون متر مکعب، در رتبه دوم جهان ایستاده است.


ذخایر گاز طبیعی قطعی قطر در سال میلادی گذشته، 23.831 تریلیون متر مکعب بوده که نسبت به سال 2021 تغییری نداشت. پس از قطر، آمریکا با ذخایر قطعی 16.396 تریلیون متر مکعب و ترکمنستان با ذخایر قطعی 13.950 تریلیون متر مکعب قرار گرفت.

بر اساس آمار اوپک، تولید گاز طبیعی قابل عرضه به بازار ایران در سال 2022، به 262.261 میلیارد متر مکعب رسید که در مقایسه با 257.119 میلیارد متر مکعب در سال 2021، رشد دو درصدی نشان داد و بالاترین تولید در میان اعضای اوپک بود. در میان کشورهای عضو اوپک، عربستان سعودی با تولید 122.895 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی قابل عرضه و الجزایر با تولید 100.513 میلیارد متر مکعب، در رتبه های دوم و سوم بعد از ایران قرار گرفتند. اما در سطح جهانی، تولید گاز ایران پس از آمریکا و روسیه در رتبه سوم قرار گرفت.


تولید قطر که دیگر عضو اوپک نیست، در سال 2022، به 209.232 میلیارد متر مکعب رسید که رشد 0.8 درصدی در مقایسه با سال 2021 داشت. تولید روسیه که بزرگترین ذخایر گاز طبیعی قطعی جهان را در اختیار دارد، در سال 2022، به 630.759 میلیارد متر مکعب رسید که بر مبنای سالانه، 12.3 درصد کاهش داشت. در مقابل، تولید آمریکا در همین مدت، با رشد سالانه 3.7 درصد، به یک تریلیون و 15 میلیارد و 698 میلیون متر مکعب بالغ شد.

صادرات گاز طبیعی ایران طی سال میلادی گذشته، با دو درصد افزایش، به 18.794 میلیارد متر مکعب رسید. در مقابل، صادرات آمریکا 195.833 میلیارد متر مکعب، قطر 134.515 میلیارد متر مکعب، روسیه 184.400 میلیارد متر مکعب و ترکمنستان 35.690 میلیارد متر مکعب بود.


واردات گاز طبیعی ایران در سال 2022 مشابه سال 2021، صفر ماند. تقاضای ایران برای گاز طبیعی در سال 2022، رشد 4.3 درصد داشت و به 253.469 میلیارد متر مکعب رسید. در مقایسه، تقاضای قطر برای گاز طبیعی، 3.5 درصد کاهش یافت و به 42.861 میلیارد متر مکعب رسید. تقاضای روسیه با 3.1 درصد افزایش، 504.500 تریلیون متر مکعب و آمریکا با 5.4 درصد افزایش، 915.155 میلیارد متر مکعب بود.


نظرات شما
آگهی ها
بانک ملی ایران
بنر شاخص بازار 3

آخرین اخبار