يکشنبه ۶ فروردين ۱۴۰۲
مجلس

به منظور تامین نظر شورای نگهبان

بند مربوط به اختصاص سهام به فرزندان متولد ۱۴۰۲ از بودجه حذف شد

بند مربوط به اختصاص سهام به فرزندان متولد ۱۴۰۲ از بودجه حذف شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه بودجه را حذف کردند که در آن دولت مکلف به اختصاص سهام به فرزندان متولد ۱۴۰۲ شده بود.
  بزرگنمايي:

به گزارش شاخص بازار به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان بندالحاقی 10 تبصره 2 در لایحه بودجه 1402 را حذف کردند.

در این بند دولت مکلف شده بود ماهانه معادل 2 درصد از یک‌دوازدهم هزینه‌های جاری شرکتهای دولتی،  بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که سودده و فاقد زیان ‌انباشته طبق آخرین صورت مالی حسابرسی‌شده ‌باشد به استثنای هزینه‌های استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حسابهای آنها برداشت و به ردیف 130425 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. از منابع این محل، دولت مکلف به اجرای ماده (11) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب  24/ 7/ 1400 بر اساس ساز و ‌کار اجرائی که وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران رسانده‌است، خواهد بود. بر این اساس به ازای هر فرزندی که از ابتدای سال 1402 متولد می‌شود، مبلغ 22میلیون ریال تا سقف 22 هزار میلیارد ریال از محل ردیف 130425 جدول شماره (5) این قانون صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بهابازار (بورس) به نام فرزند اختصاص می‌یابد.

ایراد شورای نگهبان به بندالحاقی 10 تبصره 2 لایحه بودجه به شرح زیر است:

1-از جهت رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2- اختصاص میزان مذکور از هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، از جهت ایجاد تبعیض میان سهامداران خصوصی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و سهامداران شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی، مغایر بند(9) اصل سوم(3) قانون اساسی شناخته شد.

3- حکم مذکور ازاین‌جهت که شامل مصادیقی که پرداخت دو درصد موضوع این بند، موجب اخلال در امور شرکت مذکور می‌شود همچون مواردی که کل هزینه‌های شرکت هزینه های عملیاتی و جاری است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام از اظهارنظر خواهد شد.


نظرات شما
آگهی ها
بنر شاخص بازار 1
قالی شویی پایدار
بنر شاخص بازار 2
بنر شاخص بازار 3

آخرین اخبار